Remote Incident Manager (RIM)

Byt till macOS-innehåll
Byt språk

Remote Incident Manager är användbart i en mängd olika scenarier med varierande frekvens. Vår planstruktur med flera nivåer gör därför alla rimliga försök att möta dig där du befinner dig. Kom dessutom ihåg att RIM alltid är gratis för den som får hjälp.

Gratis nivå

Vem som helst kan använda RIM för att hjälpa en annan användare i upp till 30 minuter per dag. Dessa minuter behöver inte användas på en gång, och en användningsmätare håller koll på hur många minuter du har på en viss dag. Under dina 30 minuter kan du ansluta till hur många personer som helst, över hur många interaktiva sessioner som helst.

Planer för konsumenter

Pass

Pass är användbara om du tillhandahåller assistans efter behov. När du betalar för ett pass väntar passet tålmodigt på att du ska aktivera det när du har möjlighet. Det innebär också att du kan ha flera pass i lager och använda dem när de behövs.

Incidentpass

Med ett incidentpass kan du hjälpa en enskild användare så länge som det behövs under en 24-timmarsperiod. När som helst under 24-timmarsperioden kan återanslutningar göras. Låt oss säga att du börjar med att göra en ominstallation av Windows över natten. När den maskinen kan använda RIM kan du komma tillbaka och konfigurera slutanvändarens system som de vill.

Dagpass

Med ett dagspass kan du hjälpa flera användare under en 24-timmarsperiod. Så om du har flera ärenden att uträtta vill du ha ett av dessa.

Förbetalda paket per timme

Med dessa paket kan du ha ett visst antal timmar på ditt konto. Dessa timmar kommer att pågå i ett år från det datum då de först användes, eller ett år från inköpsdatumet om de inte används. Dessa timmar kan användas för alla interaktiva sessioner och RIM kommer endast att dra av den exakta, ned till minuten långa tid som du använt. Om du t.ex. har 5 timmar och använder 12 minuter har du 4 timmar och 48 minuter kvar. Det är också viktigt att notera att din kostnadsfria dagliga tilldelning på 30 minuter prioriteras innan din förbetalda tid används. Om du får slut på tid, oavsett om det är förbetald tid eller din kostnadsfria dagliga tilldelning, får du en varning på 5 minuter och 1 minut. Om du är på väg att få slut på betald tid och du fyller på ditt konto innan klockan går, kommer din session att vara oavbruten.

Abonnemang för personlig obevakad åtkomst

Med dessa abonnemang kan du som enskild personuppgiftsansvarig konfigurera ett visst antal fysiska maskiner för obevakad åtkomst. Dessa planer är skalbara (upp till tio mål) för att uppfylla dina behov. Oavsett om du bara vill kunna styra ditt skrivbord från resande fot eller om du är teknisk support för några personer i din familj, har dessa planer det du behöver.
Observera att abonnemangen inte omfattar interaktiva sessioner, dvs. sessioner som initieras via ett nyckelord. De incidentpass och dagspass som beskrivs ovan kan användas tillsammans med ett abonnemang för att underlätta interaktiva sessioner. Om du inte har några pass används den dagliga tilldelningen på 30 minuter.

Stödpaket för personlig gemenskap

Det personliga community-supportpaketet är användbart om du ibland tillhandahåller teknisk support för uppgifter som tar längre tid än den kostnadsfria dagliga tilldelningen. Detta paket ger dig tre (3) timmar per dag utöver den kostnadsfria dagliga tilldelningen på 30 minuter. Kort sagt får du 3,5 timmar per dag. Precis som med den kostnadsfria dagliga tilldelningen på 30 minuter behöver dessa timmar inte användas på en gång utan kan användas på många olika anslutningar under dagen. Dessa timmar kan dock inte överföras, och obevakade anslutningar ingår inte i baspaketet. Paketet är dock tillgängligt som ett tillägg för personliga abonnemang med obevakade anslutningar. Detta paket är endast tillgängligt som årsabonnemang.

RIM Pro

RIM Pro är lämplig för antingen en enda supportperson eller utbildare, eller ett litet supportteam. Varje pro-plan tillåter anslutningar till ett obegränsat antal mål, samt målgruppskonfiguration.

RIM Pro Baspaket

Detta gör det möjligt för en enda styrenhet att styra ett obegränsat antal mål.

Uppgraderingar

Vi erbjuder uppgraderingar av antalet styrplatser och/eller kanaler, samt den funktionsuppsättning som är tillgänglig för dig.

Konfigurationer med flera säten och flera kanaler

Ytterligare styrenheter och kanaler är tillgängliga under separata tilläggsavgifter som läggs till ditt basabonnemang. Detta ger dig möjlighet att välja om du vill ha ytterligare kanaler - samtidiga anslutningar - som motsvarar antalet ytterligare styrenheter. Om du väljer att inte lägga till ytterligare kanaler kan endast en av dina flygledare vara engagerad i en session vid varje given tidpunkt.

RIM Pro Enterprise-tillägg

Detta addon ger enskilda supportmedarbetare eller små enheter tillgång till funktionerna i RIM Enterprise. Följande funktioner ingår:

  • Obevakad massdistribution till Windows-servrar
  • Helt tyst läge för förkonfigurerade obevakade målinstallatörer
  • Valfri integration med organisationens system för enkel inloggning (SSO) (kräver en extra installationsavgift).

Obs: Identitetsverifiering kan krävas för detta tillägg.

RIM Enterprise Public Cloud Edition

Enterprise Edition erbjuder ett obegränsat antal controllers och targets, tillsammans med de funktioner som beskrivs ovan. Priset för varje plan bestäms av antalet samtidiga kanaler som kan köras vid varje given tidpunkt.

Det tillkommer en engångsavgift för installation och onboarding, oavsett vilken plan du väljer.

Aktivera en prenumeration eller ett pass

När du gör ett köp via RIM får du en aktiveringslänk. När du klickar på länken kommer ditt pass eller abonnemang att aktiveras och vara klart att användas. När det gäller dags-/incidentpass, kom ihåg att tidsperioden för ett pass börjar först när du initierar en fjärrsession med hjälp av passet.