Remote Incident Manager (RIM)

Byt till Windows-innehåll
Byt språk

Versioner av RIM betecknas med rubriker på nivå 3. Betydande uppdateringar med flera funktioner för båda plattformarna kommer att delas in i Mac- och Windows-underrubriker på nivå 4.

3.3.14

 • Åtgärdade ett problem i den tidigare uppdateringen som gjorde att lokaliseringen inte fungerade för ett fåtal språk.

3.3.13

 • Uppdaterade den japanska lokaliseringen, tack vare bidrag från Kojiro Kuyo.
 • Diverse buggfixar.

3.3.12

 • Lagt till japansk lokalisering. Vi välkomnar din feedback på översättningens kvalitet och fullständighet.
 • Förbättringar av den franska översättningen - tack Nael Sayegh.

3.3.10

Korrigerade intermittenta JavaScript-fel som rapporterades i den tidigare versionen.

3.3.10

Korrigerade intermittenta JavaScript-fel som rapporterades i den tidigare versionen.

3.3.9

 • Vi har infört en ny reservmetod för anslutning till våra globala reläer som fungerar även i begränsade nätverk som endast tillåter utgående HTTPS-anslutningar. Detta eliminerar behovet av att lägga till brandväggsundantag för RIM, utom i extremt begränsade miljöer.
 • RIM söker inte längre efter uppdateringar i förgrunden när programmet startas. Den söker nu bara efter uppdateringar i bakgrunden. Om du vill tvinga RIM att uppdatera omedelbart kan du använda den nya knappen “Sök efter uppdatering” i fönstret “Om”.
 • Om den ursprungliga styrenheten kör en skärmläsare men målet inte gör det, kommer RIM nu automatiskt att starta fjärråtkomst på målet när du gör en omvänd sessionsvändning, precis som när du startade sessionen.

Windows

Åtgärdade ett problem som ibland hindrade NVDA-ljudeffekter från att spelas upp vid användning av fjärråtkomst.

3.3.8

Windows

Denna uppdatering introducerar stöd för den nya NVDA 2024.1-versionen i RIM:s funktion för fjärrtillgänglighet.

3.3.7

 • Fler mindre lokaliseringsfixar.

3.3.6

 • macOS: Den tidigare versionen för denna plattform innehöll faktiskt inte lokaliseringsfixarna.

3.3.5

 • Den här uppdateringen innehåller korrigeringar av den svenska lokaliseringen, tack vare Karl-Otto Rosenqvist.
 • På alla språk är nu “Avsluta” i menyn för RIM-ikonen i systemfältet översatt.

3.3.4

 • Översättningar till holländska och brasiliansk portugisiska har lagts till.

3.3.3

 • Vi är nu tillräckligt säkra på RIM:s lokalisering för att ta den ur betaversionen. Därför använder RIM nu ditt systemomfattande föredragna språk som standard, och vi har tagit bort etiketten “BETA” från språkväljaren.
 • För att undvika förvirring finns det inte längre någon “Avbryt”-knapp på skärmen “Ge hjälp”. Istället kan du helt enkelt stänga fönstret.
 • Om du väljer att lägga till den här maskinen till ditt RIM-konto på skärmen “Ta emot hjälp” kommer fönstret “Ta emot hjälp” nu att vara öppet.

3.3.2

Fönster
 • Åtgärdade ett problem som hindrade RIM från att installera uppdateringar på vissa maskiner med en låst konfiguration.

3.3.1

 • Uppdaterade översättningar
 • Interna ändringar

3.3.0

Denna uppdatering innehåller en mängd nya funktioner samt plattformsspecifika revideringar. Allmänna tillägg inkluderar:

 • Tillagt stöd för röstkonversationer i obevakade sessioner. Målanvändaren tillfrågas direkt om tillstånd att starta en röstkonversation.
 • I röstsamtal hanterar RIM nu att mikrofoner kopplas in och ur under sessionen
Windows
 • RIM-meddelanden hörs nu konsekvent i berättaren
 • Lagt till en icke-administratörsfallback
Mac OS
 • En avinstallerare har lagts till som nås via Om-skärmen och som helt och rent tar bort RIM, inklusive drivrutinen Karabiner Virtual HID
 • Information om Mac-målmaskin innehåller nu körande processer och installerade program

3.2.18

När du trycker på knappen Logga ut i fönstret Tillhandahåll hjälp återgår RIM nu till fönstret Ta emot hjälp i stället för att kräva att du loggar in igen.

3.2.17

 • Problem med översättningar av menyalternativ har åtgärdats.
 • Vid start av en obevakad session stöder RIM nu dubbelklickning på en målgrupp eller målmaskin.
 • Åtgärdat ett fel i processen för att lägga till en målmaskin till ditt konto när du använder SSO (Single Sign-On).

3.2.16

 • Åtgärdade problem med den franska lokaliseringen. Tack till Nael Sayegh för dessa korrigeringar; detta är det första community-bidraget till våra lokaliseringsinsatser.

3.2.15

Windows
 • Åtgärdat ett problem som gjorde att skärmutmatningen på styrenheten frös när målmaskinen låstes.

3.2.14

Windows
 • RIM identifierar nu Fusion, Vispero-produkten som kombinerar JAWS och ZoomText, som en separat produkt när man fastställer vilken skärmläsare som körs på måldatorn, istället för att bara identifiera den som JAWS. Detta innebär att RIM inte kommer att försöka starta sin funktion för fjärråtkomst medan Fusion startas.
 • Vi har fått rapporter om att om Fusion startades efter att en RIM-session påbörjats skulle Fusion ignorera vissa tangenttryckningar från styrenheten, vilket JAWS brukade göra. Vi tror att detta problem nu är åtgärdat.

3.2.13

Windows

Ett problem med tangentbordsinmatning vid anslutning till målmaskiner som kör JAWS 2024 har åtgärdats.

3.2.12

Åtgärdat ett sällsynt problem som kunde hindra RIM-appen från att ansluta till molntjänsten.

3.2.11

Lade till en ny knapp i fönstret Anslutningsdetaljer för att begära att målmaskinen skickar sina RIM-loggar till Pneuma Solutions. Använd endast denna funktion om Pneuma Solutions begär det.

3.2.10

Åtgärdade ett problem som kunde leda till att RIM slutade fungera fram till nästa omstart av programmet om maskinens Internetanslutning tillfälligt var otillgänglig.

3.2.9

macOS

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda automatisk stereomikrofoninmatning i röstsamtal på denna plattform, eftersom detta i vissa fall förhindrade att mikrofoninmatningen fungerade överhuvudtaget på en Mac. Observera att denna ändring inte har någon effekt på inspelat ljud från målmaskinen; det är fortfarande stereo.

3.2.8

macOS

Åtgärdat ett fel som gjorde att RIM inte visades när programmet aktiverades via Finder eller Dock i stället för med den globala snabbtangenten.

3.2.7

Röstsamtal använder nu automatiskt stereo när ljudhårdvaran stöder det. Detta är användbart när RIM används för utbildning i ljudproduktion.

3.2.6

Åtgärdat ett nyligen introducerat problem som kunde förhindra RIM från att fungera på en ny operativsysteminstallation.

3.2.5

Åtgärdat meddelandet som visar återstående ledig tid.

3.2.4

Lokalisering av RIM till andra språk är nu i betaversion. Följande språk stöds för närvarande: Tyska, spanska, franska, italienska och svenska. För att använda RIM på ett av dessa språk, tryck på knappen “Språk (BETA)” längst ner i fönstret “Ge hjälp” eller “Ta emot hjälp”, välj sedan ditt språk från rullgardinslistan och tryck på knappen “Byt språk”. Vi ser fram emot din feedback.

3.2.1

 • Det går nu smidigare att starta en ny RIM-session på styrenhetssidan. Det ursprungliga fönstret, där du angav ditt nyckelord eller valde en målmaskin, kommer inte att försvinna förrän sessionens huvudfönster är klart. Om det ursprungliga fönstret inte längre har fokus när sessionen startar, t.ex. om du bytte uppgift medan du väntade på att målanvändaren skulle ange ett nyckelord, kommer RIM att meddela dig att sessionen är klar, och huvudsessionsfönstret visas när du återför fokus till RIM.
 • endast macOS: Som en del av den tidigare ändringen har vi ändrat hur RIM lägger till och tar bort sig själv i Dock och i Command+Tab-listan. Meddela oss om du upptäcker några problem med det nuvarande beteendet.
 • Endast Windows-mål: Om en skärmläsare startas på måldatorn medan fjärråtkomst är aktivt kommer fjärråtkomst att stängas av tyst för att undvika dubbel talutmatning.

3.2.0

Första officiella versionen för Mac OS! Nya funktioner inkluderar:

 • möjlighet att konfigurera obevakade sessioner eller sessioner med uppmaning från en interaktiv session.
 • Helt nya behörighetsinstruktioner för användare som inte använder VoiceOver.

3.1.49

Denna version ger ett konsekvent, plattformsoberoende sätt att öppna RIM-styrenhetens sessionsmeny med musen. En kontrollant kan antingen klicka på den stora RIM-ikonen i det övre vänstra hörnet av sessionsfönstret eller, som tidigare var möjligt i Windows, högerklicka var som helst i titelfältet.

3.1.48

Mac
 • Stöd har lagts till för FN+Number-tangentens lösning för att använda funktionsraden på MacBooks.
 • RIM för Mac anpassar nu menyfältet, och i synnerhet alternativet “Om” på programmenyn öppnar nu vår egen Om-dialogruta i stället för den generiska.

3.1.47

Windows

Vid anslutning av en Mac-styrenhet till ett Windows-mål, där båda sidor använder samma icke-amerikanska tangentbordslayout, översattes inte tangentbordsinmatningen från styrenheten korrekt. Version 3.1.47 för Windows åtgärdar detta problem.

3.1.46

I den här versionen läggs stöd till för det nya prenumerationspaketet RIM Personal Community Support.

3.1.45

Mac

RIM kan nu automatiskt återuppta inspelning av skärminnehåll och ljud om målmaskinen växlar till låsskärmen under en session.

3.1.44

Mac
 • Implementerar omstart och återanslutning för Mac-mål, inklusive både standardomstart och nödomstart.
  • Precis som med obevakad åtkomst visas inte RIM på macOS-inloggningsskärmen på grund av plattformsbegränsningar, särskilt FileVault. Målanvändaren måste därför logga in igen innan RIM kan återansluta.
 • Meddelandet om filöverföringar, som introducerades i föregående uppdatering, visas nu bara en gång per RIM-session.

3.1.43

Mac

Denna uppdatering ändrar användargränssnittet för filöverföringar. När en eller flera filer placeras i urklipp på vardera sidan av anslutningen, får den registeransvarige nu ett meddelande om att filöverföringen kan slutföras via RIM-menyn. Om styrenheten väljer detta menyalternativ utförs filöverföringen, och när den är klar öppnas en tillfällig mapp som innehåller den överförda filen eller filerna på destinationsmaskinen. Denna metod för filöverföring är nödvändig när destinationsmaskinen är en Mac. Om destinationen är en Windows-maskin kan filöverföringen genomföras antingen med denna nya metod eller med den gamla metoden att klistra in filer i Utforskaren på destinationsmaskinen.

3.1.42

Mac
 • RIM för Mac fungerar nu som ett obevakat mål. Den utför också uppdateringar i bakgrunden som Windows-versionen gör.
  • Vi har fortfarande en del att göra när det gäller åtkomst till låsskärmen, och vi tror inte att vi kommer att kunna ge åtkomst till inloggningsskärmen innan en användare är inloggad alls, på grund av plattformens begränsningar.
  • vi har ännu inte räknat ut hur, eller om, vi kommer att kunna implementera förkonfigurerade målinstallatörer, så du måste använda en av de andra tillgängliga metoderna för att konfigurera obevakad åtkomst.
 • Eliminerar en källa till fördröjning i ljud som fångats från Mac-mål.

3.1.41

Windows

Åtgärdat ett problem som ibland fick RIM att krascha som svar på aktivitet i Windows urklipp under en RIM-session.

3.1.40

Lägger till lite mer loggning relaterad till ljud på målet. Så om du kan reproducera fördröjt ljud på målet, gör det med den här versionen och skicka sedan loggar.

3.1.39

Mac

Denna uppdatering lägger till musstöd för Mac-mål. RIM begär nu tillstånd att använda tillgänglighetsfunktioner i macOS. För nya installationer ersätter detta tillståndsbegäran för inmatningsövervakning, så det totala antalet tillståndssteg inte ökar. Men för uppdateringar, måste du bevilja detta tillstånd innan du kan använda RIM efter uppdateringen.

3.1.38

Mac

Åtgärdat en krasch som påverkade Mac-mål vid sessionsinitialisering.

3.1.37

Denna uppdatering markerar en viktig milstolpe i Mac-porten av RIM. Funktionen för tillgänglighetsfunktionen i RIM är nu tillgänglig vid anslutning till Mac mål. Med hjälp av en särskild konfiguration av VoiceOver på maskinen kommer styrenheten, oavsett om den använder Windows eller Mac, att höra tal medan målanvändaren inte hör något tal eller några ljudeffekter. Det finns finns heller ingen synlig indikation på att VoiceOver körs på måldatorn. Processen för att starta fjärråtkomst, antingen automatiskt eller manuellt, fungerar precis som med Windows-mål. Och naturligtvis, när sessionen avslutas stängs den speciella konfigurationen av VoiceOver ner och VoiceOver återställs till sina tidigare inställningar.

Observera att både Windows- och Mac-styrenheter nu måste köra version 3.1.37 för att få full funktionalitet vid anslutning till ett Mac-mål.

3.1.36

Windows

Funktionen för fjärråtkomst är nu kompatibel med NVDA 2023.1.

3.1.35

Mac
 • RIM använder nu konsekvent stereoljud, särskilt för Mac-kontroller.
 • När du använder RIM för Mac som styrenhet med funktionen för fjärråtkomst använder RIM nu den röst och talhastighet som definieras i avsnittet Talat innehåll i systeminställningarna.

3.1.34

Mac

När en Mac-styrenhet ansluter till ett Windows-mål som inte kör en skärmläsare kan du nu köra fjärrtillgänglighetsmodulen på Windows-målet och få talutmatning på Mac-styrenheten. Observera att du fortfarande måste använda NVDA-tangentbordskommandon när du interagerar med Windows-målet, inte VoiceOver-kommandon, och att vi använder NVDA-tangentbordslayouten för bärbara datorer.

3.1.33

Som svar på feedback från användare har vi tagit bort ljudeffekten när meddelanden om status för en fjärrsession visas.

3.1.32

Mac

RIM stöder nu Fn-tangenten när en bärbar Mac-dator används som styrenhet.
Observera att RIM alltid behandlar den översta raden av funktionstangenter som F1 till F12, och att du måste använda Fn-tangenten om du vill använda dessa tangenter som systemfunktionstangenter (för att justera volym och så vidare), oavsett hur systeminställningarna är inställda på endera sidan av anslutningen. Vi tror att du i en fjärrsession förmodligen ändå vill använda dessa tangenter som F-tangenter för det mesta. Beteende som att använda Fn+Vänsterpil för att trycka på Hem fungerar som förväntat.

3.1.31

Mac
 • RIM släppte tidigare inte sitt lås på tangentbordsinmatning när vissa dialogrutor visades, t.ex. dialogrutan som begär tillstånd att komma åt mikrofonen. Detta är nu åtgärdat.
 • Vid anslutning från Mac till Windows eller vice versa är det inte längre möjligt för styrenheten att aktivera RIM-menyn på målmaskinen. Den här korrigeringen kräver motsvarande uppdatering av RIM för Windows.
Windows
 • Ett sätt att skicka RIM:s loggfiler till Pneuma Solutions har lagts till, introducerat för Mac OS i version 3.1.29. Använd endast denna funktion om en representant för Pneuma Solutions begär det.
 • RIM spelar nu upp ett ljud när den visar ett meddelande.

3.1.30

Mac

RIM kommer nu att begära tillstånd att visa aviseringar, både vid första körningen och för befintliga användare som uppdaterar från en tidigare version. Som med de flesta andra behörigheter krävs det att man vrider på en strömbrytare i Systeminställningar för att bevilja denna behörighet. Vi har också lagt till vårt eget ljud för dessa meddelanden.

3.1.29

Mac
 • Vi tror att det problem som vissa användare har rapporterat med att begära behörighet för övervakning av tangentbordsinmatning på maskiner som kör Karabiner Elements nu är åtgärdat.
 • I dialogrutan RIM Om finns nu en knapp för att skicka loggar. Använd endast denna funktion om Pneuma Solutions begär det.

3.1.28

Mac

När du använder RIM som styrenhet är den nu kompatibel med avancerade verktyg för tangentbordsanpassning som Karabiner Elements.

3.1.27

Mac

Detta är en mindre uppdatering med bara två ändringar:

 • Markerat RIM som kräver macOS 13.0 (Ventura) eller senare.
 • Fixat RIM så att det virtuella tangentbordet endast är anslutet när RIM faktiskt körs som ett mål. Detta innebär att tangentbordsassistenten inte visas när RIM används som styrenhet. Vi undersöker fortfarande möjliga sätt att undvika den dialogen helt och hållet.

3.1.26

Första betaversionen av RIM för Mac OS.

3.1.24

 • Vid anslutning till en målmaskin med lägre skärmupplösning eller en högre DPI-skalfaktor (dots-per-inch) än styrenheten, skalar RIM nu fjärrmålskärmen så att den passar styrenhetens skärm, vilket gör det lättare att arbeta med fjärrskärmen visuellt.

3.1.23

 • Stöd för förbetalda timmar har lagts till.

3.1.22

 • Åtgärdat ett fel som ibland ledde till att RIM på måldatorn hamnade i en loop som förhindrade obevakade anslutningar.

3.1.21

 • Ett nytt kortkommando, Windows+Shift+M, har lagts till i ett sessionsfönster för att minimera fönstret och återföra tangentbordets fokus till den lokala (styrenhetens) maskin.

3.1.20

 • Loggning har lagts till som hjälper oss att diagnostisera rapporter om obevakade mål som periodvis kopplas bort från RIM.

3.1.19

 • Några hörnfall i hanteringen av tangentbordsinmatning på distans har åtgärdats. I synnerhet när JAWS körs på måldatorn känner JAWS nu korrekt igen paus- och NumLock-tangenttryckningar från styrenheten. Meddela oss gärna om du upptäcker några regressioner i hanteringen av tangentbordsinmatning, särskilt för icke-amerikanska tangentbordslayouter.

3.1.18

 • Åtgärdade ett problem som hindrade RIM från att uppdatera sig självt på målmaskiner som befann sig på Windows-inloggningsskärmen utan någon aktiv användarsession.

3.1.17

 • Sedan den föregående uppdateringen har vi fått rapporter om att Shift-modifieraren fastnar på måldatorn när JAWS körs. Vi tror att detta problem är löst med denna uppdatering. Meddela oss om du fortfarande har problem med modifierare som fastnat.
 • Åtgärdat ett fel som gjorde att RIM stängde av NVDA på måldatorn i slutet av en session om NVDA startades på måldatorn efter att fjärråtkomst aktiverats.

3.1.16

 • När JAWS körs på måldatorn med Unified Keyboard Processing aktiverat svarar JAWS nu på ett tillförlitligt sätt på tangenttryckningar från styrenheten.
 • Åtgärdat ett fel som sporadiskt uppstod när tillägget för fjärråtkomst startades efter installation eller uppdatering av NVDA-tillägget på styrdatorns maskin.

3.1.15

 • När du ansluter till en målmaskin som inte har någon skärmläsare aktiverar RIM automatiskt fjärråtkomst om du kör en skärmläsare på styrenhetens maskin. Om du kör en annan skärmläsare än NVDA på styrdatorn, kommer RIM även att automatiskt stänga av skärmläsaren och starta NVDA om du har den installerad.
 • Åtgärdade problem som hindrade fjärrtillgänglighetsmodulen från att använda dina lokala NVDA-konfigurationsinställningar, t.ex. tangentbordslayout och skriveko.

3.1.14

 • Processen för att återupprätta en anslutning när det finns ett anslutningsproblem är nu mer robust.
 • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att RIM:s bakgrundsuppdateringsprocess stoppades.
 • Om styrenheten kör en äldre version av RIM än målet, innehåller menyn inte längre ett alternativ för att uppdatera målet.
 • Om en skärmläsare eller RIM:s modul för fjärråtkomst körs på måldatorn kan du nu stoppa den via ett alternativ på menyn.

3.1.13

 • Åtgärdat ett fel som gjorde att användare loggades ut från RIM efter installation av vissa Windows-uppdateringar.

3.1.12

 • På allmän begäran ber RIM inte längre om en kommentar i slutet av varje session. Du kan fortfarande skriva kommentarer om sessioner i RIM Dashboard. Vi kan komma att lägga till ett konfigurerbart alternativ för att be om en kommentar som en funktion i framtiden.

3.1.11

 • Om måldatorn kör minst den här versionen av RIM, men ännu inte har uppdaterat till den senaste versionen, kan styrenheten nu tvinga måldatorn att uppdatera sin installation av RIM via ett nytt alternativ på sessionsmenyn.

3.1.10

 • Du kan nu lägga till en kommentar i slutet av en RIM-session. Sessionskommentarerna kan visas i RIM Dashboard.
 • Fönstret Anslutningsdetaljer har förbättrats. Statistiken uppdateras live så länge fönstret är öppet, och fönstret innehåller nu information om målmaskinen.

3.1.9

 • Åtgärdade ett problem som ibland orsakade att en RIM-session fastnade när den försökte återansluta.

3.1.8

 • Åtgärdade ett problem som ibland hindrade fjärrtillgänglighetsmodulen från att starta.

3.1.7

 • När du väljer en målmaskin för en obevakad eller uppmanad session kan du nu söka igenom dina målmaskiner. För att göra detta trycker du på “Välj maskin” som tidigare på skärmen Ge hjälp, tabbar till fältet “Sök”, anger den text du vill söka efter och trycker sedan antingen på Enter eller på knappen “Sök”.

3.1.6

 • Åtgärdat ett problem som ibland gjorde det omöjligt att avbryta JAWS tal på det säkra skrivbordet.

3.1.5

 • Åtgärdat ett visningsfel som gjorde att listan över obevakade målmaskiner överlappade med knapparna under den.

3.1.4

 • Företagskunder kan nu distribuera RIM med hjälp av ett MSI-baserat installationsprogram.

3.1.3

 • Åtgärdat ett fel som kunde få RIM att krascha om RIM-menyn är öppen när en session återansluts.

3.1.2

 • Justerat den visuella stilen för att vara mer tillgänglig för användare med nedsatt syn.
 • Lagt till felmeddelanden om obligatoriska fält lämnas tomma.

3.1.1

 • När du trycker på knappen “RIM Dashboard” i fönstret Provide Help förblir det fönstret nu öppet.

3.1.0

Denna version innehåller en komplett kontrollpanel för styrenheter.

 • Alla abonnenter har tillgång till instrumentpanelen, med funktionsuppsättningar som bestäms av abonnemangsnivån.
 • Ta bort funktionerna i appen för att byta namn på, radera och skapa installationsprogram för obevakade maskiner eftersom detta nu är en del av instrumentpanelen
 • Återinfört välkomstsidan.

3.0.8

Åtgärdat ett fel som ibland hindrade fjärrskärmsutmatning från att fungera när en uppmaning om användarkontokontroll visades.

3.0.7

 • Detta är en uppdatering med buggfixar.

3.0.6

 • Användare med antingen ett RIM Enterprise-abonnemang eller ett RIM Pro-abonnemang med tillägget Enterprise kan nu skapa helt tysta förkonfigurerade installationsprogram för obevakad åtkomst. Om du vill köra ett installationsprogram i tyst läge, oavsett om det är standardinstallationsprogrammet eller ett förkonfigurerat installationsprogram från ett företagskonto, använder du kommandoradsswitchen /S (observera versalerna) när du kör installationsprogrammet.

3.0.5

 • Detta är en uppdatering med buggfixar.

3.0.4

 • Denna uppdatering återställer kompatibiliteten med Windows 7.

3.0.3

 • RIM visar inte längre felaktigt knappen “Skapa ett installationsprogram för obevakad åtkomst” om du inte har en prenumeration.

3.0.2

 • Om du har köpt ett eller flera RIM-pass har du nu kontroll över om en viss session ska använda ett RIM-pass eller den kostnadsfria nivån, samt vilket pass som ska användas. RIM talar också om för dig hur mycket tid som återstår på ditt valda pass.

3.0.1

 • Denna uppdatering introducerar stöd för de nya personliga RIM-passen, som låter dig använda RIM för teknisk fjärrsupport eller utbildning i upp till 24 timmar för så lite som $10. Prova ett RIM-pass idag.
 • Knappen som tidigare hette “Skapa ett förkonfigurerat installationsprogram” heter nu “Skapa ett installationsprogram för obevakad åtkomst”.
 • När du byter namn på en obevakad målmaskin fylls nu det befintliga namnet i och väljs för enkel redigering.

3.0.0

Denna version avslutar den offentliga betaversionen av RIM. RIM:s prisplaner och restriktioner för kostnadsfri användning gäller nu. För gratiskonton visar RIM nu en användningsmätare tillsammans med en köpknapp.

0.12.2

Åtgärdat ett fel som gjorde att den nya snabbtangenten Windows+Shift+Backspace inte fungerade i vissa situationer.

0.12.1

 • Snabbtangenten Control+Shift+Backspace är inte längre aktiv i RIM. Den officiella snabbtangenten är nu Windows+Shift+Backspace. Windows+Shift+Escape är också tillgängligt under en session.
 • RIM:s nya huvudgenvägstangent, Windows+Shift+Backspace, är nu aktiv hela tiden på datorer där RIM är installerat, såvida inte ett annat program gör anspråk på genvägstangenten först. När en RIM-session är aktiv på styrenheten öppnar den här snabbtangenten RIM-menyn om sessionsfönstret är fokuserat, eller fokuserar sessionsfönstret om det är i bakgrunden. På målet öppnar denna snabbtangent RIM-målmenyn medan sessionen är aktiv. På båda sidor, om en session inte är aktiv, öppnar denna snabbtangent RIM-fönstret för att starta en ny session.
 • Vid begäran om obevakad åtkomst fokuserar RIM nu godkännandedialogen på måldatorn på ett tillförlitligt sätt.
 • Modulen för fjärråtkomst har uppdaterats.

0.12.0

Du kan nu skapa ett förkonfigurerat installationsprogram som automatiskt registrerar alla maskiner som det installeras på som obevakade mål i ditt RIM-konto.

Detta gör du genom att använda den nya knappen “Skapa ett förkonfigurerat installationsprogram” på skärmen “Hjälp”. Du måste sedan ange ett basnamn för målmaskinerna; RIM kommer automatiskt att lägga till värdnamnet för varje målmaskin till detta basnamn. När målmaskinerna har registrerats kan du byta namn på dem som med alla obevakade mål. Du kan också ange utgångsdatum för installationsprogrammet, vilket måste vara mellan 7 och 30 dagar. När RIM har skapat installationsprogrammet får du en länk som du antingen kan dela direkt med målanvändarna eller ladda ner själv så att du kan dela installationsprogrammet på något annat sätt.

Observera att när en målanvändare kör det förkonfigurerade installationsprogrammet visas först en bekräftelsedialog som förklarar vad installationsprogrammet kommer att göra. I dialogrutan anges namnet på den kontrollant som skapade installationsprogrammet. Detta bekräftelsesteg är utformat för att förhindra missbruk. Ett helt tyst läge kommer att finnas tillgängligt för företagskunder.

0.11.6

 • RIM har nu ett nytt alternativ för att registrera en maskin för obevakad åtkomst under ditt RIM-konto utan att behöva starta en fjärrsession med hjälp av ett nyckelord. På den maskin som du vill registrera trycker du på den nya knappen “Register This Machine for Unattended Access” på skärmen Receive Help. Logga sedan in på ditt RIM-konto om du inte redan har gjort det på den maskinen, ange ett namn för maskinen och du är klar. Observera att vi fortfarande arbetar på ett sätt att anpassa RIM-installationsprogrammet, för att möjliggöra massdistribution och göra det så enkelt som möjligt att konfigurera obevakad åtkomst på maskiner som du inte redan har åtkomst till.
 • RIM förhindrar nu att du försöker öppna en obevakad anslutning till samma maskin där du kör styrenheten.
 • Vi experimenterar nu med en tredje snabbtangent för att öppna RIM-menyn: Windows+Shift+Backspace. Det innebär att det nu finns tre alternativ: Windows+Shift+Escape, Windows+Shift+Backspace och Control+Shift+Backspace. Vi har ännu inte fattat något slutgiltigt beslut om vilken eller vilka snabbtangenter vi ska behålla, men vi kommer att göra det innan den offentliga betan avslutas. Vi uppskattar din feedback.
 • De flesta alternativen i RIM-menyn har nu kortkommandon med en bokstav som du kan trycka på när du har öppnat menyn.
 • Denna uppdatering introducerar en mer tillförlitlig lösning på de intermittenta problem som användare har rapporterat med JAWS som inte känner igen tangentbordsinmatning från RIM. Meddela oss om du fortsätter att ha problem med detta scenario.

0.11.5

 • Denna uppdatering introducerar två nya snabbtangenter. Windows+Shift+D kopplar bort sessionen när den trycks ned på endera sidan. För styrenheten vänder Windows+Shift+F sessionen.
 • Den här uppdateringen lägger till skydd mot att tangentbordsmodifierare fastnar på endera maskinen.
 • Det finns ett nytt menyalternativ, “Lås målmaskinen”, som motsvarar att trycka på Windows+L på målmaskinen.
 • RIM har nu ett “Om”-fönster, där du kan kontrollera versionsnumret, kontakta Pneuma Solutions för support och feedback, läsa manualen och se versionsändringsloggen.
 • RIM ber inte längre om feedback i slutet av en session eller när fönstret “Provide Help” stängs.

0.11.4

Denna uppdatering åtgärdar några buggar i processen för omstart och återanslutning. Vi har ännu inte diagnostiserat allt som har rapporterats, men vi kunde hitta och åtgärda några problem i våra egna tester.

0.11.3

 • RIM uppdaterar nu sig själv i bakgrunden på alla maskiner. RIM inkluderar nu det aktuella versionsnumret i verktygstipset på ikonen i facket. Detta är den sista uppdateringen som användarna behöver installera manuellt, oavsett maskinkonfiguration.
 • Om målmaskinen startas om, men inte med RIM:s Reboot and Reconnect-funktion, frågar RIM nu styrenheten om de vill återansluta till målet efter omstarten. Om den personuppgiftsansvarige svarar nej kommer målmaskinen inte att vänta på en återanslutning efter omstarten.

0.11.2

 • RIM uppdaterar nu sig själv i bakgrunden på obevakade målmaskiner. Detta är den sista uppdateringen som du behöver installera manuellt på dina obevakade mål.
 • Vid uppdatering före en interaktiv session behöver RIM inte längre gå igenom User Account Control. Detta innebär att användare som inte är administratörer kan uppdatera RIM när det har installerats åt dem av en administratör.

0.11.1

Detta är en buggfix-uppdatering. Observera att obevakade mål fortfarande måste uppdateras manuellt genom att köra det senaste RIM-installationsprogrammet. Nu kommer du dock att kunna ansluta till ett obevakat mål efter att installationen är klar, utan att någon behöver stänga fönstret “Ta emot hjälp”.

0.11.0

 • Funktionen för omstart och återanslutning är nu implementerad. Med det nya alternativet Reboot and Reconnect på styrenhetens RIM-meny kan du göra antingen en standardomstart eller en nödomstart och automatiskt fortsätta sessionen när omstarten är klar. RIM återansluter även om målmaskinen startas om av någon annan anledning, t.ex. när ett installationsprogram startar om maskinen.
 • RIM försöker också automatiskt återansluta om anslutningen bryts av någon anledning. Detta underlättar vid opålitliga Internetanslutningar.
 • När du kör en obevakad session eller använder Omstart och återanslutning kan du nu använda RIM medan målmaskinen är på Windows inloggningsskärm. Observera att RIM måste återansluta sessionen när måldatorn övergår från inloggningsskärmen till huvudskrivbordet. Detta är en känd begränsning i den nuvarande implementeringen som vi kan komma att åtgärda i en framtida uppdatering.
 • RIM är nu fullt fungerande när målanvändaren inte har administratörsbehörighet på måldatorn, så länge tjänsten Remote Incident Manager Host körs på den maskinen. Observera att administratörsbehörighet fortfarande krävs för att installera RIM-uppdateringar. Observera också att nya versioner av RIM fortfarande måste installeras manuellt på obevakade mål. Vi arbetar på lösningar för båda dessa problem.

0.10.10.0

Om du har konfigurerat obevakad åtkomst till en eller flera målmaskiner kan du nu skapa en genväg för direkt åtkomst till någon av dessa maskiner. Tryck bara på knappen “Skapa genväg” under listan över obevakade mål, så skapar RIM en genväg på skrivbordet.

0.10.9

RIM fungerar nu på en målmaskin som inte har någon ljudenhet. Detta, i kombination med den befintliga fjärrtillgänglighetsmodulen, ger åtkomst till servrar och virtuella maskiner som tidigare inte kunde nås med en skärmläsare annat än via RDP och dess mycket suboptimala ljudutgång.

0.10.8

 • Om du ännu inte har förbeställt det första året av din RIM Pro-prenumeration kan du nu enkelt göra det med hjälp av den nya knappen på skärmen “Ge hjälp”. Vi introducerar också nya prisalternativ för att lägga till extra styrenheter och samtidiga kanaler till en RIM Pro-prenumeration. Du kan lägga till upp till två extra controller-användare och två extra kanaler för 500 USD per år vardera. RIM fortsätter att vara gratis under den offentliga betan, men om du förbeställer din prenumeration nu kommer du att ha oavbruten service när den offentliga betan avslutas den 1 september.
 • Vi introducerar Control+Shift+Backspace som en alternativ snabbtangent för att öppna RIM-menyn på båda sidor av anslutningen. Vi stöder också fortfarande Windows+Shift+Escape för tillfället, men planen är att standardisera på Control+Shift+Backspace som den enda snabbtangenten för alla steg i RIM.
 • Om du trycker på knappen “Ge hjälp istället” på skärmen “Ta emot hjälp”, ställer RIM inte längre in detta val som standard förrän du har loggat in på ditt RIM-konto.
 • Åtgärdat några JavaScript-fel som uppstod i sällsynta fall.

0.10.7

du kan nu använda mushjulet i en fjärrsession.

0.10.6

Förhoppningsvis har alla återstående problem som orsakade att installationsprocessen hängde sig åtgärdats.

0.10.5

Denna version innehåller några förändringar under huven. I synnerhet har vi inkluderat uppdateringar av installationen och underliggande paket för att åtgärda problem som gör att installationen hänger sig.

0.10.4

 • Det finns nu ett alternativ på RIM-menyn för att skicka Control+Alt+Delete till målmaskinen.
 • Du kan nu öppna RIM-menyn genom att högerklicka på titelfältet i sessionsfönstret. Vi planerar att lägga till möjligheten att öppna RIM-menyn genom att klicka på RIM-ikonen i den vänstra änden av titelfältet också.

0.10.3

 • Styrenheten kan nu vända en obevakad session.
 • Styrenheten kan nu byta namn på en obevakad målmaskin.
 • Åtgärdat ett fel som ibland gjorde att sessionen inte svarade efter kopiering till urklipp.
 • Åtgärdat ett fel som ibland ledde till att start av modulen för fjärråtkomst misslyckades med ett JavaScript-fel.

0.10.2

Åtgärdade en konflikt mellan tillägget RIM Client Support NVDA och tillägget Dropbox.

0.10.1

 • Du kan nu förbeställa det första året av din prenumeration på RIM Pro för 999 USD. Länken till förbeställningen kommer att finnas i feedbackfönstret när du avslutar en fjärrsession. Eller så kan du följa direktlänken här: Förbeställ RIM Pro.
 • Om du har obevakade målmaskiner i ditt RIM-konto visas nu knappen för att starta en obevakad session mer tillförlitligt på skärmen “Ge hjälp”.
 • När en session vänds kan den ursprungliga styrenheten nu vända sessionen tillbaka genom att öppna RIM-menyn med Windows+Shift+Escape.